Nota prawna

Wszelkie teksty znajdujące się na niniejszej Stronie, stanowią wyłączną własność właściciela domeny runfun.com.pl i podlegają ochronie przepisów prawa autorskiego. Nieuprawnione wykorzystywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów pochodzących z niniejszej Strony może stanowić naruszenie praw autorskich, prawa własności przemysłowej, praw dotyczących znaków towarowych i/lub innych praw, a ponadto podlega sankcjom cywilnym i karnym.

Niniejsza Strona oraz każda z jej części nie może być powielana, duplikowana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana ani w żaden inny sposób wykorzystywana w celach komercyjnych, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez właściciela domeny runfun.com.pl.

Nie wolno modyfikować, wykorzystywać ani przekazywać informacji zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek celach komercyjnych. Nie wolno także usuwać z informacji żadnych zastrzeżeń dotyczących praw autorskich i praw własności. Wyraża się zgodę na powzięcie wszelkich działań mających na celu zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu materiałów.

Wszystkie treści opublikowane na runfun.com.pl mają wartość wyłącznie informacyjną. W żadnym wypadku nie mogą zastąpić indywidualnej porady lekarskiej, psychologicznej, prawniczej ani też żadnej innej.

Grafika wykorzystana na niniejszej stronie pobrana jest między innymi ze strony freepick.com – linki:

Osoby fotografie designed by Pressfoto – Freepik.com
Designed by Freepik

Oraz Polar i Forma